panel

Biuro Rachunkowe APERTA
Agnieszka Wawryszuk
Ul. Nałęczowska 30 lok. 10
20-701 Lublin
(budynek biurowy przed budynkiem Galerii Parada)
NIP 716-125-42-06
Regon 060995973
Tel. +48 606 465 643
aperta.lublin@gmail.com

Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Aktualna wersja wpisu znajduje się pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl

Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych numer 7042/2004 wydany przez Ministra Finansów RP dnia 30 sierpnia 2004 roku na podst. Art. 76a Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Aktualne corocznie odnawiane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
o którym mowa w Art. 76h Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)


Ubezpieczenie


Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie może ponieść podatnik na skutek wadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełniania deklaracji lub zeznania podatkowego. Od odpowiedzialności cywilnej obowiązkowo muszą się ubezpieczać osoby oferujące usługi księgowe zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości.

Podatnik winien pamiętać, że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności
za zobowiązania podatkowe swojego klienta wobec fiskusa.

Jeżeli w wyniku postanowień pokontrolnych podatnik nie zgadza się z argumentacją organu kontrolującego, rolą biura rachunkowego jest wskazanie możliwych dróg rozwiązań, na drodze których podatnik sam lub we współpracy
z biurem razem będzie dochodził słuszności racji. W praktyce bowiem często jest tak, że organy kontroli podatkowej bądź skarbowej interpretują szereg decyzji na niekorzyść podatnika zapominając o dyrektywach unijnych oraz wykładniach przepisów pochodzących z Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, że zwłaszcza dyrektywy UE są prawem nadrzędnym w stosunku do prawa polskiego. Jeżeli podatnik stosuje się właśnie do tych wytycznych, do których nie jest jeszcze przystosowane prawo podatkowe w Polsce, to sprawa wcześniej czy później zakończy się pozytywnie dla podatnika.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright@2011 Aperta

Projekt i wykonanie strony
www.e16.pl