panel

Biuro Rachunkowe APERTA
Agnieszka Wawryszuk
ul. Szerokie 56N
20-050 Lublin
(budynek STANPOŻ przy ul. Nałęczowskiej)
NIP 716-125-42-06
Regon 060995973
Tel. +48 606 465 643
aperta.lublin@gmail.com

  Usługi oferowane przez biuro obejmują:


Prowadzenie ksiąg rachunkowych

   Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: opracowanie polityki rachunkowości, opracowanie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, określenie wyniku i zaliczki na podatek dochodowy, sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT, prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, zamknięcie ksiąg handlowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy (rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa), złożenie Zeznania rocznego CIT/PIT do Urzędu Skarbowego oraz Sprawozdania finansowego do Sądu Gospodarczego.


Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

    Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT, prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, podatkowe zeznanie roczne, rozliczenie ZUS właściciela.
i ewidencji środków trwałych, podatkowe zeznanie roczne, rozliczenie ZUS właściciela.


Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

   Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: prowadzenie ewidencji przychodów, sporządzenie podatkowego zeznania rocznego, rozliczenie ZUS właściciela.


Rozliczenia kadrowo-płacowe oraz ZUS

   Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: naliczanie wynagrodzeń, określenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 oraz rocznej deklaracji PIT-4R, sporządzenie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11 (rocznie), pomoc przy sporządzaniu umów o pracę oraz cywilno-prawnych wraz z rachunkami, rozliczenia z ZUS. prowadzenie teczek osobowych pracowników, w tym m.in. prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych.


Sporządzenie podatkowych zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-16A


Pomoc przy zarejestrowaniu działalności, wyborze formy opodatkowania


Reprezentowanie podatnika w urzędach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.


 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright@2011 Aperta

Projekt i wykonanie strony
www.e16.pl